Rada Naukowo-Programowa

 • Jerzy Eisler
  prof. dr hab., historyk, od wielu lat związany z Pracownią Dziejów Polski po 1945 r. w Instytucie Historii PAN, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca najnowszych dziejów Francji – opublikował m.in.: Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918–1940 (1987), Kolaboracja we Francji 1940–1944 (1989), Philippe Pétain (1991). Autor wielu prac z historii politycznej PRL, m.in.: List 34 (Warszawa 1993); Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje (Warszawa 2000), Polski rok 1968 (Warszawa 2006); „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL (2008).
 • Jerzy Holzer
  historyk i politolog, w latach 1954–2000 pracownik naukowy, od 1989 r. prof. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, od 1990 r. również w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 1990–2006 kierownik Zakładu Studiów nad Niemcami, 2000–2004 dyrektor Instytutu. Od 2005 r. prof. w Collegium Civitas. Czynny w opozycji demokratycznej od 1977 r. W 1989/1990 r. doradca Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego do spraw międzynarodowych, 1989–1993 przewodniczący Forum Polsko-Niemieckiego, od 1989 r. członek prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Autor wielu książek, m.in. Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej (1974), „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia (w obiegu niezależnym, 1983), Komunizm w Europie (1998), II wojna światowa. Europejska tragedia XX wieku (2004), Polska i Europa (2007), Europa Wojen 1914–1945 (2008), Europa zimnej wojny (2012).
 • Aleksander Smolar
  politolog, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. W marcu 1968 r. uwięziony za działalność opozycyjną. W latach 1971–1989 na emigracji we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Francji, był redaktorem naczelnym kwartalnika politycznego „Aneks”, współpracownikiem KOR i KSS „KOR”. W latach 1973–2007 pracownik naukowy francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). Doradca do spraw politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego i do spraw polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Współzałożyciel i członek Zarządu Europejskiej Rady Stosunków Miedzynarodowych (European Council on Foreign Relations) oraz zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu. Autor, redaktor wielu publikacji, m.in.: Le role des groupes d’opposition la veille de la democratisation en Pologne et en Hongrie (1989), La grande secousse. L’Europe de l’Est 1989–1990 (1991), Globalization, Power and Democracy (2000).
 • Andrzej Friszke
  prof. dr hab., historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas, członek redakcji „Więzi”, przewodniczący Stowarzyszenia Archiwum Solidarności, członek Rady Programowej publikacji Opozycja w PRL. Słownik Biograficzny 1956–89. W 1981 r. redaktor działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, w latach 1999–2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, od 2011 r. Rady IPN. Autor wielu prac z najnowszej historii Polski, m.in.: Opozycja polityczna w PRL 1945–1980 (1994), Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989 (1997), Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989 (2003), Niepokorni. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników (wspólnie z Andrzejem Paczkowskim, 2008), Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi (2010); redaktor pracy zbiorowej (i autor artykułu w niej) „Solidarność” podziemna 1981–1989 (2006).
 • Anne Applebaum
  .
 • Edmund Wnuk-Lipiński
  profesor zwyczajny, doktor habilitowany socjologii. Rektor i współtwórca Collegium Civitas; współorganizator Katedry Socjologii Collegium Civitas; założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca w College of Europe (Bruges-Natolin); były członek Rady Służby Cywilnej oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej, b. dyrektor Instytutu Spraw Publicznych. Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Stypendysta m.in. Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytetu Notre Dame (USA) oraz Wissenschaft Kolleg w Berlinie. Uczestnik i koordynator kilkunastu długofalowych międzynarodowych projektów badawczych. W 2000 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W lutym 2008 roku został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych. Jest autorem wielu publikacji naukowych, m.in. książki opublikowane w ostatnich latach: „Socjologia życia publicznego” (Warszawa 2005), „Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe” (Kraków 2004), „Granice wolności” (Warszawa 2003), „Values and Radical Social Change” (red., Warsaw 1998), „Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej” (Warszawa 1996) oraz „After Communism” (red., Warsaw 1995).
 • Basil Kerski
  Studiował politologię i slawistykę w Berlinie Zachodnim. Pracował jako ekspert polityki międzynarodowej, m.in. Aspen Institute i w Bundestagu; był wykładowcą politologii i historii najnowszej. Od 1998 roku jest redaktorem naczelnym „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG”. Autor i redaktor książek, które ukazały się w języku polskim, niemieckim i ukraińskim, a traktują o historii, kulturze i polityce, np. „Homer na placu Poczdamskim. Szkice polsko-niemieckie” (wyd. 2008). Promotor kultury polskiej za granicą. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
 • Paweł Golak
  historyk, kierownik Wydziału Muzealno-Archiwalnego i Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności.
 • Ireneusz Krzemiński
  prof. dr hab., socjolog, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Członek zarządu polskiego Pen Clubu oraz Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Autor wielu prac i badań na temat ruchu Solidarność. Opublikował m.in. Polacy – jesień 1980 (1983), Solidarność 1980. Proces powstawania organizacji związkowych Solidarności (1989), Solidarność. Projekt polskiej demokracji (1997), Druga rewolucja w małym mieście. Zmiana ustrojowa w oczach mieszkańców Mławy i Szczecinka (wspólnie z Pawłem Śpiewakiem, 2001), Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku (2006), Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni (2009), Solidarność: doświadczenie i pamięć (z zespołem, 2010), Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji (2012).
 • Aleksander Hall
  dr hab., historyk, publicysta; jeden z liderów RMP, współtwórca i redaktor pisma „Bratniak”, „Polityka Polska”, członek Społecznej Rady Prymasowskiej, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu, poseł na Sejm I i III kadencji, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kawaler Orderu Orła białego; wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, autor książek o tematyce historycznej i politycznej, m.in.: Spór o Polskę (1993), Polskie patriotyzmy (1997), Pierwsza taka dekada (2000), Charles de Gaulle (2002).
 • Andrzej Paczkowski
  Ur. 1938, historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1960), od 1991 profesor tytularny, pracownik Instytutu Studiow Politycznych PAN i Collegium Civitas; specjalności: historia mediow, historia polityczna PRL. Autor ponad 20 książek i kilkuset artykułów naukowych, m.in.”Prasa polska 1918–1939”, „Poł wieku dziejów Polski, 1939–1989” (cztery wydania za granica), „Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983”. Współautor „Czarnej księgi komunizmu”. Laureat Nagrody Klio (dwukrotnie), nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrody „Polityki”. Stypendysta m.in. Woodrow Wilson International Center for Scholars w Waszyngtonie i Nobel Institution w Oslo. Członek Kolegium IPN 1999–2006, 2007–2011 oraz Rady IPN (od 2011).
 • Jacek Kołtan
  Filozof i politolog, kieruje Wydziałem Myśli Społecznej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Publkował artykuły naukowe poświęcone współczesnej teorii społecznej, hermeneutyce, antropologii, a także historii idei solidarności. Jest autorem książki poświęconej tożsamości społecznej podmiotu Der Mitmensch (Königshausen&Neumann: Würzburg 2012).

Najnowsze wydanie