Redakcja

  • Jan Skórzyński - redaktor naczelny
    dr, historyk i dziennikarz, w latach 1989–1990 kierownik działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, 2000–2006 zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szef dodatku „Plus-Minus”. Wydał m.in. Kalendarium Solidarności 1980–89 (wraz z Markiem Pernalem, 1990), Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 (1995), Od Solidarności do wolności (2005), Rewolucja Okrągłego Stołu (2009, nominowana do nagrody im. Kazimierza Moczarskiego), Zadra. Biografia Lecha Wałęsy (2010); redaktor naczelny wydawnictwa Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 1–3 (2000, 2002, 2006). Redaktor naczelny pisma „Wolność i Solidarność”. Obecnie przygotowuje książkę o Komitecie Obrony Robotników.
  • Jakub Kufel - sekretarz redakcji
    historyk, politolog, pracownik Ośrodka Badań Historycznych ECS, doktorant na UMK, laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce toruńskiej, redaktor naczelny pisma „Monitor Polityczny”, wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. Sekretarz szeregu konferencji naukowych, współredaktor publikacji: Okrągły Stół – dwadzieścia lat później (2009), Kościół w dobie totalitaryzmów: hitlerowskiego i komunistycznego (2010), Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej (2010), Czas Przełomu. Solidarność 1980 – 1981 (2010); autor szeregu artykułów na temat „Solidarności” i opozycji demokratycznej w okresie PRL. Sekretarz pisma naukowego „Wolność i Solidarność”. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat różnicowania ideowego opozycji demokratycznej w latach 1976–1980.
  • Andrzej Kaczyński
    dziennikarz, zajmuje się historią. Po sierpniu 1980 r. współpracował z prasą solidarnościową w Lublinie, w 1981 r. był reporterem w „Tygodniku Solidarność”. W drugim obiegu redagował „Kulturę Niezależną” i „Wezwanie”, publikował w „Tygodniku Wojennym” i „21”. Po 1989 r. pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Życiu Warszawy” i (do 2006 r.) w „Rzeczpospolitej”. Członek redakcji pisma „Wolność i Solidarność”.
  • Małgorzata Strasz

Najnowsze wydanie