Numer 5 / 2013

Jan Skórzyński
Od redaktoraEsej

Anne Applebaum
Żelazna kurtyna


Świadectwa

Bronisław Komorowski
Lata opozycji

Karol Modzelewski
Obrona konieczna. Wspomnienia z Marca


Studia

Leszek Biernacki
Początki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża


Andrzej Friszke
Uciec przed konfrontacją. Koncepcja rządu narodowego w 1981 roku

Jan Olaszek
Program podziemnej Solidarności


Gabriel Doherty
Irlandia, NATO i strach przed inwazją w Polsce 1980–1981


Patryk Pleskot
Nierealna Realpolitik. Republika Bońska wobec stanu wojennego i normalizacji w Polsce 1981–1986Interpretacje

Piotr Wciślik
Totalitaryzm w myśleniu politycznym opozycji demokratycznej


Sierpień 1988

Jan Skórzyński
Strajki, cenzura i prawa człowieka


Maryjo, pobłogosław Solidarność
Rozmowa z Eugeniuszem PolmańskimSalon kultury niezależnej

Tomasz Łubieński
Snobizm i opozycja

Paweł Sowiński
Europa George’a Mindena


Archiwum wolnej myśli

Zdzisław Najder
Polskie Porozumienie Niepodległościowe: Polska a Niemcy


Ex Libris

Aleksander Hall
Jan Paweł II i walka z komunizmem


Tomasz Jastrun
Królestwo wolnego słowa

Łukasz Garbal
Historyk nie jest prokuratorem ani obrońcą

Józef Maria Ruszar
W oczach rosyjskich niepokornych

Tomasz Wiścicki
Jak nie uratowano komunizmu w Polsce


Jan Olaszek
Szczecińska konspira

Michał Siedziako
Wolność i Pokój – autoportret


Noty o książkach

Najnowsze wydanie