Numer 1 / 2010

Jan Skórzyński
Czym jest „Wolność i Solidarność”?


Studia

Aleksander Smolar
Obywatelski ruch oporu w Polsce 1970-1989

Andrzej Friszke
Telefon Jacka Kuronia. KSS „KOR” wobec strajków sierpniowych

Paweł Sowiński
Komunikaty z pola walki

Marcin Frybes
Reakcje Zachodu na polski Sierpień

Padraic Kenney
Siły ektromagnetyczne, fale radiowe i rewolucje demokratyczne. Czy istnieje historia transgraniczna?

Ireneusz Krzemiński
Pamięć Solidarności w świadomości społecznej

Świadectwa

Jerzy Borowczak, Bogdan Felski
Jak rozpoczął się strajk?


Anna Walentynowicz
Solidarność była tak wielka…


21 postulatów

Apel 64

Pierwsze rady ekspertów

Tadeusz Mazowiecki
Doradcy i robotnicy


Bronisław Geremek
Między groźbą a nadzieją


Tadeusz Kowalik
Wspomnienia ze Stoczni Gdańskiej


Lech Kaczyński
Polityki znieść się nie da


Reportaże z przeszłości

Ewa Milewicz
Ja, happening, stocznia


Jerzy Zieleński
Strefy wyzwolone


Solidarność w podziemiu

Bogdan Lis
Długi marsz i szybki skok

Grudzień '70

Jerzy Eisler
Czego jeszcze nie wiemy?

Janusz Marszalec
„Po długie lata będzie pamiętał lud...”

Andrzej Kaczyński
Odbudowywanie pamięci

Świadectwa grudniowe
     
Sylwetki

Michał Paziewski
Kazimierz Fischbein

Archiwum wolnej myśli

Aleksander Sołżenicyn
Żyć bez kłamstwa!

Ex libris  

Jan Skórzyński
Karykatura drugiego obiegu
(J. Błażejowska – Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990)


Jakub Kufel
Nad Wisłą i Drwęcą
(W. Polak – Sierpień nad Wisłą i Drwęcą)

Kronika ECS

Najnowsze wydanie